Îmbogăţeşte-ţi momentele alături
de cei dragi cu gustul Ristorante.


Înscrie codul din interiorul pachetului de Pizza Ristorante mai jos şi poţi câștiga o mulţime de premii pentru momente speciale!

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. DR. OETKER RO S.R.L. cu sediul in Romania, in Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/1843/1993, avand Codul Unic de inregistrare 4227295 (denumita in continuare "Operatorul"),
prin intermediul
S.C.CENTRADE INTEGRATED S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda, nr 133 B, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4192/1999, Cod unic de inregistrare 11753730, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),
dar si prin intermediul
Mediapost Hit Mail S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr. 42-46, etajul 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8295/2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de subimputernicit (denumita in cele ce urmeaza “SubImputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. DR. OETKER RO S.R.L., persoana de contact: Ioana Iacobescu, adresa: Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, telefon: +40 248 507005, email: ioana.iacobescu@oetker.ro

 

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti si de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Numar de telefon;

 2. Nume si prenume;

 3. Data nasterii;

 4. Adresa de livrare;

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

 

Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Agentiilor in vederea:

 1. Organizarea si desfasurarea campaniei

 2. Desemnrea si validarea castigatorilor

 3. Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

 

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului - S.C.CENTRADE INTEGRATED S.R.L.; Mediapost Hit Mail S.A. precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „Imbogateste-ti momentele alaturi de cei dragi cu gustul Ristorante”.

 

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 7. dreptul la portabilitate a datelor;

 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon

+40 248 507005, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail ioana.iacobescu@oetker.ro

 

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Despre promoţie

Mesele delicioase cu cei dragi şi premiile merg mână-n mână cu Pizza Ristorante!

În doar 15 minute pregăteşti mai mult decât o pizza, pregâteşti o masă alături de cei dragi. În plus, fiecare Pizza Ristorante cumpărată înseamnă o şansă de câștig. Înscrie codul mai sus până pe 10.11.2018 şi vezi dacă ai câştigat.

Premii

Revelion
 • Home cinema
 • Boxă wireless
 • Cameră foto instant

Câştigători

Câştigătorii sunt afişaţi în această secţiune pe măsură ce sunt validaţi.

 

 

Perioada promoţiei: 01.09.2018 - 10.11.2018

Acest website foloseşte cookie-uri. Prin navigarea pe acest site îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe Am înţeles